Dokhotel.ru

Купить Ципрофарм Декс 7,5 мл ушные капли в Киеве.

ЦИПРОФАРМ ДЕКС КАПЛИ УШ. 7,5МЛ

Условия отпуска По рецепту
Производитель ФАРМАК ОАО
Форма выпуска упаковка

Склад

діючі речовини: ципрофлоксацин; дексаметазон;

1 мл препарату містить ципрофлоксацину гідрохлориду 3,5 мг у перерахуванні на ципрофлоксацин 100 % безводну речовину 3,0 мг; дексаметазону у перерахуванні на 100 % суху речовину 1,0 мг;

допоміжні речовини: гідроксіетилцелюлоза; бензалконію хлорид; натрію ацетат, тригідрат; кислота оцтова льодяна; натрію хлорид; динатрію едетат; тилоксапол; кислота борна; вода для ін’єкцій; розчин натрію гідроксиду та/або кислота хлористоводнева розведена.

Лікарська форма

Краплі вушні, суспензія.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина, що містить частинки білого або майже білого кольору, які легко суспендують при збовтуванні.

Фармакотерапевтична група

Комбіновані препарати, які містять кортикостероїди та протимікробні засоби. Дексаметазон та протимікробні засоби. Код АТХ S02 C A06.

Фармакологічні властивості

Ці вушні краплі містять протимікробний засіб класу фторхінолонів – ципрофлоксацин. Механізм антибактеріальної дії ципрофлоксацину обумовлений здатністю пригнічувати топоізомеразу II типу (ДНК-гіразу) і топоізомеразу IV, які є важливими для багатьох процесів життєвого циклу ДНК, таких як реплікація, транскрипція, репарація і рекомбінація.

Зазвичай чутливі види мікроорганізмів при гострому середньому отиті при шунті барабанної перетинки: аеробні грампозитивні мікроорганізми (Staphylococcus aureus (чутливі до метициліну), Streptococcus pneumoniae); аеробні грамнегативні мікроорганізми (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa).

Види, для яких набута резистентність може бути проблематичною: аеробні грампозитивні мікроорганізми (Staphylococcus aureus (резистентні до метициліну)).

Зазвичай чутливі види мікроорганізмів при гострому зовнішньому отиті: аеробні грампозитивні мікроорганізми (Staphylococcus aureus (чутливі до метициліну); аеробні грамнегативні мікроорганізми (Pseudomonas aeruginosa).

Механізм дії кортикостероїду дексаметазону ще остаточно не встановлений. Проте відомо, що кортикостероїди зв’язуються з рецепторами в цитоплазмі, здійснюють транслокацію в ядро з подальшим зв’язуванням з кортикостероїдочутливими елементами на кортикостероїдочутливих генах. Відомо, що кортикостероїди збільшують транскрипцію протизапальних білків, а також пригнічують експресію декількох запальних генів. Протизапальна активність дексаметазону приблизно в 25 разів сильніша, ніж гідрокортизону.

Рівні ципрофлоксацину в плазмі дуже низькі після місцевого застосування у вуха дози комбінованого препарату 3 мг/1 мг, вушних крапель, суспензії, у пацієнтів дитячого віку. Після закапування по 4 краплі в кожне вухо (еквівалентно 0,84 мг ципрофлоксацину) пікові концентрації ципрофлоксацину (Cmax) досягалися протягом 1 години і були в діапазоні від менш ніж 0,50 нг/мл до 3,45 нг/мл із середнім показником Cmax 1,33 нг/мл. Після досягнення Cmax виведення ципрофлоксацину з плазми відбувається з періодом напіврозпаду приблизно 3 години, що є аналогічним такому показнику у дорослих після пероральної дози.

Читать еще:  Флуимуцил от кашля: инструкция и отзывы

Дослідження на тваринах свідчать, що ципрофлоксацин розподіляється по всім основним органам і тканинам. Найвищі концентрації, як правило, досягаються в печінці та нирках. Низькі концентрації відзначаються в мозку, жирі і кістках. Збільшення дози призводить до пропорційних збільшень концентрації в тканинах. Розподіл і елімінація радіоактивності схожі після одноразової і повторних доз. Ципрофлоксацин не зв’язується екстенсивно з білками плазми.

Ципрофлоксацин виділявся з молоком у тварин в період лактації. Присутність радіоактивності в молоці пов’язана насамперед з присутністю незміненого вихідного препарату. Вагітним тваринам вводили 14C-ципрофлоксацин, радіоактивність розподілялась на плід, але на більш низьких рівнях, ніж ті, що спостерігалися в плазмі матері.

Метаболізм ципрофлоксацину схожий у тварин і людини. Ципрофлоксацин неекстенсивно метаболізується та виводиться, головним чином, з сечею у незміненому вигляді. Метаболізм призводить до появи метаболітів зі значно меншою мікробіологічною активністю, ніж у вихідного препарату. У дослідженнях in vitro у тварин і в мікросомах печінки людини ципрофлоксацин пригнічував біотрансформацію за допомогою CYP1A і CYP3A цитохрому P450. Взаємодії між лікарськими засобами були продемонстровані для декількох специфічних препаратів після сумісного застосування з ципрофлоксацином внутрішньовенно і перорально. Деякі з цих взаємодій були пов’язані зі здатністю ципрофлоксацину пригнічувати біотрансформації, які відбуваються за участю ізоферментів Р450 CYPIA і CYP3A.

Ципрофлоксацин виводиться з сечею, калом і жовчю. У тварин після внутрішньовенного застосування 51% дози виявляється в сечі і 47% – у фекаліях. У тварин і людини екскреція є основним шляхом елімінації. Істотної ентерогепатичної циркуляції не відзначалося у тварин.

Після одноразового закапування по 4 краплі в обидва вуха (8 крапель) у дітей середня плазмова концентрація Cmax ципрофлоксацину становила 1,33 ± 0,96 нг/мл. Після цього концентрація ципрофлоксацину зменшувалася і не підлягала кількісному визначенню ( БРУШЕТТИНИ С.Р.Л.

Ципрофарм Декс: состав, показания, дозировка, побочные эффекты

Комбинированный препарат, применяемый в отологии, который содержит два активных вещества – ципрофлоксацин и дексаметазон.

Первое вещество – антибиотик группы хинолонов, проявляет активность относительно большинства грамнегативных и множества грампозитивных микроорганизмов, в частности, стафилококков и стрептококков.

Дексаметазон – монофторированный глюкокортикоид, имеет противовоспалительные свойства, и не обладает минералокортикоидным эффектом.

Состав и форма выпуска

Препарат на основе двух основных действующих веществ – дексаметазона и ципрофлоксацина гидрохлорида.

Читать еще:  Виброцил при беременности отзывы

Также содержит вспомогательные компоненты – гидроксиэтилцеллюлоза, бензалкония хлорид, динатрия эдетат, натрия ацетат, тригидрат, уксусная кислота, тилоксапол, борная кислота, вода для инъекций, проч.

Выпускается в форме ушных капель в форме суспензии, по 7,5 миллилитров во флаконе.

1 миллилитр препарата содержит 3 миллиграмм ципрофлоксацина гидрохлорида и 1 миллиграмм дексаметазона.

Показания

Применяется в офтальмологии, для лечения глазных заболеваний с возможных поверхностным инфицированием, для лечения которых рекомендованы кортикостероиды.

Назначается для лечения:

– острого среднего отита при шунте барабанной перепонки;

– острого внешнего отита.

В основе механизма противомикробного действия ципрофлоксацина лежит ингибирование ДНК-гиразы – фермента, который необходим бактериям для синтеза ДНК. Благодаря специфическому механизму действия активен относительно микроорганизмов, проявляющим устойчивость относительно других антибактериальных препаратов (тетрациклинов, макролидов, пептидов, сульфаниламидов, проч.).

Дексаметазон, в свою очередь – ингибитор одного из ферментов фосфолипазы, подавляя синтез арахидоновой кислоты. Он также обладает свойством предотвращать миграцию лейкоцитов, фагоцитов, образование кининов, производство антитоксинов, снижать проницаемость кровеносных сосудов. Не обладает минералокортикоидным эффектом.

Противопоказания

Не применяется при повышенной опасности возникновения у пациента аллергии на один из компонентов данного лекарственного средства, хинолоны.

Противопоказан при вирусных (ветряная оспа, простой герпес), грибковых ушных инфекциях.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять данное лекарственное средство как в период беременности, так и в период лактации.

Применяют лишь в случае, если риски применения меньше, чем возможный нанесенный вред.

Способ применения и дозы

Взрослым Ципрофарм Декс назначают по 4 капли во внешний слуховой проход пораженного уха или ушей. Закапывание производится дважды в день.

Курс лечения длится приблизительно в течение 7 дней.

Детям безопасно применять препарат, начиная с возраста 6 месяцев (при остром среднем отите и при шунте барабанной перепонки) и с 12 месяцев при лечении острого внешнего отита.

Дозировка аналогична той, что применяется для лечения взрослых пациентов.

Пожилой возраст не имеет ограничений или противопоказаний для проведения терапии данным препаратом.

Передозировка

Превышение дозировки маловероятно. Однако при случайном проглатывании внутрь или при длительном лечении данным препаратом (несколько месяцев) может возникнуть супрессия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что может вызвать замедление скорости роста ребенка и/или угнетение концентрации кортизола в плазме.

В то же время, по медицинским наблюдениям, такие эффекты обратимы и проходят через несколько недель после отмены препарата, без каких-либо долгосрочных последствий для пациента.

Читать еще:  Приседания для потенции

При случайном приеме внутрь необходимо промыть желудок, принять сорбенты.

Побочные эффекты

Применение данного препарата может вызвать такие побочные эффекты, как:

– парестезии (звон в ушах), головокружение, головная боль, плач;

– боль, шум, дискомфорт, зуд в ушах, оторея, ушные пробки, остатки препарата, отек уха;

– тошнота, дисгевзия, эксфолиация кожи, эритематозная сыпь;

– возможна обструкция шунта барабанной перепонки при проведении операции, раздражительность, утомляемость.

Анафилаксия и другие серьёзные реакции возникали лишь у пациентов, принимающих системные хинолоны. Реакция наблюдалась при принятии первой дозы.

Возможно возникновение сердечно-сосудистой недостаточности, потеря сознания, ангионевротический отек, обструкция дыхательных путей, одышка, крапивница, зуд.

Возможно возникновение вторичной инфекции.

Условия и сроки хранения

Хранится до 2 лет при температуре не выше 25°С.

Ципрофарм Декс

1 голос

 • Отделение «Нова Пошта»
 • Курьер «Нова Пошта»
 • Самовывоз из Аптеки
 • На карту ПриватБанка
 • Наложенный платеж
 • Наличными в аптеке

Описание Ципрофарм Декс

 • Лекарственные средства

 • Дексаметазон
 • Ципрофлоксацин

 • S Средства, действующие на органы чувств
 • S02 Препараты для лечения заболеваний уха (применяемые в отологии)
 • S02C Комбинированные препараты, содержащие кортикостероиды и противомикробные средства
 • S02CA Комбинированные препараты, содержащие кортикостероиды и противомикробные средства
 • S02CA06 Дексаметазон и противомикробные средства

 • капли ушные, суспензия

 • Фармак (Украина, Киев)

 • Фармак (Украина, Киев)

В «Аптеке Плюс» Вы можете купить Ципрофарм Декс по низкой цене с доставкой по Украине. Наша интернет-аптека гарантирует подлинность и качество всех реализуемых лекарств, вся продукция сертифицирована, соблюдаются сроки реализации и условия хранения лекарств.

Купить Ципрофарм Декс по цене от 83 грн до 83 грн в интернет-аптеке возможно:

 • онлайн через корзину сайта — кнопка «Купить» (с вами свяжется наш менеджер для подтверждения заказа);
 • сделать быстрый заказ — ссылка «Купить в 1 клик» (с вами свяжется наш менеджер и уточнит условия оплаты и доставки);
 • возможен заказ товара по телефону.

Оплату товара Ципрофарм Декс Вы можете осуществить:

 • наличными (при доставке курьером, наложенным платежом, при покупке у нас в аптеке);
 • безналичным способом (оплата картами Visa, MasterCard).

Доставка Ципрофарм Декс по всей Украине:

 • осуществляем доставку товаров во все города Украины: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Полтва, Ивано-Франковск, Черкассы, Винница, Сумы. и в любой другой, где работает «Новая Почта»;
 • самовывоз из аптеки (г. Львов).
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector